UBUNTU

 1. Ubuntu Versi 11.10, “Oneiric Ocelot”
  http://old-releases.ubuntu.com/releases/11.10/
 2. Ubuntu Versi 12.04 LTS, “Precise Pangolin”
  http://releases.ubuntu.com/12.04/
 3. Ubuntu Versi 12.10, “Quantal Quetzal”
  http://old-releases.ubuntu.com/releases/12.10/
 4. Ubuntu Versi 13.04, “Raring Ringtail”
  http://old-releases.ubuntu.com/releases/13.04/
 5. Ubuntu Versi 13.10, “Saucy Salamander”
  http://old-releases.ubuntu.com/releases/13.10/
 6. Ubuntu Versi 14.04 LTS, “Trusty Tahr”
  http://releases.ubuntu.com/14.04/
 7. Ubuntu Versi 14.10, “Utopic Unicorn”
  http://releases.ubuntu.com/14.10/
 8. Ubuntu Versi 15.04, “Vivid Vervet”
  http://releases.ubuntu.com/15.04/
 9. Ubuntu Versi 15.10, “Wily Werewolf”
  http://releases.ubuntu.com/15.10/
 10. Ubuntu Versi 16.04 LTS, “Xenial Xerus”
  http://releases.ubuntu.com/16.04/
Advertisements